Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Kritik gelişme

Sağlık Bakanlığı’nca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından koronavirüs salgın sürecinde Türkiye’nin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesinin kararlaştırılarak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu’ oluşturulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Kritik gelişme
Yayınlama: 08.05.2020
1
A+
A-

Sağlık Bakanlığı tarafından, YÖK ve İl Sağlık Müdürlüklerine ‘COVİD-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları’ konulu yazı gönderildi. COVID-19 (SARS 2) salgını ile hemen her ülkenin imkanları ölçüsünde mücadele etttiği, bu mücadelede ülkelerin aldığı kararların toplumun bu kararları hayata geçirmedeki başarısı, sağlık alt yapısı ve yetişmiş insan kaynağının büyük etkisi olduğu belirtildi.

Tanı süreçleri, kontrol tedbirleri, hastaların tedavi algoritmaları ve hastalara ilişkin bildirimler açısından tam bir standardizasyon söz konusu olmadığı kaydedilerek, “Dünya Sağlık Örgütü zaman içinde ülkelerin imkanlarını da dikkate alarak tanı ve bildirim konusunda bazı standardizasyonlar önermiş ve süreçte bazı revizyonlar yapma durumunda kalmıştır. Tedavi konusunda, kanıt değeri yüksek bir algoritma üzerinde uzlaşılamamıştır. Bakanlığımız, fedakarca uğraş veren sağlık personelimizin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerimizin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerimizin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem vermektedir. Salgın sürecinde sağlık alt yapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye’nin elde ettiği verilerden tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanmaktayız” denildi.

‘TEŞVİK EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR’

Bakanlığın, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279’uncu maddeleri kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim adamlarını bu konuda yapacağı araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmalara destek vermek arzusunda olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca Bakanlığımızın bu stratejisi yönünde, TÜSEB tarafından salgın sürecinde ülkemizin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teşvik usulleri, TÜSEB tarafından yayımlanacaktır. Yapılacak retrospektif veya prospektif araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımının kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde komisyona başvuru yapılmalıdır. Komisyon bildirim formları, https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinde bulunmakta olup online doldurulacaktır. Araştırmalar, komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde değerlendirilecek ve geri dönüş sağlanacaktır. Vaka takdimleri bu kapsama dâhil değildir.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.